"İnsana, doğaya ve kültürel mirasa duyulan saygı ile uygarlığa katkıda bulunmak."

Toz'lu Atölye


 Değişimin olmadığı yerde, zamanın duracağını ve hatta hayatın biteceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Fakat bu değişimin dayattığı zorunluluklar, haz alırcasına doğayı ve yaşamı hoyratça yok etmek değil, yaşam için gerekli kılınan kadar dönüşümü ifade etmektedir. Tam da bu noktada değişimin karar mekanizmasının nasıl kurgulanacağı sorusu gündeme geliyor ve bizler bu sorunun yanıtını çizgilerimiz ile aramayı tercih ediyoruz.
 Çizgilerimizi çekerken ilk olarak toplumun ayak izlerini temel aldık. Bu anlamda, ne gözlerimiz kapalı onları takip ettik, ne de tamamen ayrı bir yol çizdik kendimize. Çünkü biliyoruz ki ne kadar zorlarsak zorlayalım dünya bir insanın tekel düşünceleriyle şekillenmemektedir. Bilimin hangi dalıyla uğraşırsak uğraşalım, toplumun hangi tabakasında olursak olalım bir düşüncenin gücü değişimi tek başına temsil edemez. Tersinden, çoğu zaman çoğulcu demokrasi de doğruyu bulmada yetersiz, hatta hatalı kalabilmekte. Dolayısıyla baz aldığımız düşünce ikna temelinde yaratılan tartışma ortamında, yaşanan yer ve zaman dilimi içerisindeki tüm toplumun ortak aklıdır. Biz de üretimimizi tüm insanlığa adadığımız iddiası ile tek tek tüm bireylerin katkılarını önemsemekte ve bu düşüncelerin özü ile karşılaştığımız sorunlara karşı açık kaynak yaratacak çeşitlilikte çözümler sunmaktayız.